Dane podstawowe

Dane Podstawowe

Nazwa:

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Województwo: mazowieckie
Powiat: ciechanowski
Gmina : Opinogóra Górna
Miejscowość: Opinogóra Górna
Ulica/nr: Zygmunta Krasińskiego 9
Kod pocztowy: 06-406

Tel.: 23 671 70 25
Adres strony WWW: www.muzeumromantyzmu.pl
Adres e-mail: mr@muzeumromantyzmu.pl

Administracja Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 
czynna od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 – 16.00.

Dyrekcja: Monika Salamon – Miłoboszewska

Podstawowa forma prawna: osoba prawna
Szczególna forma prawna: samorządowa instytucja kultury
Organizator: Samorząd Województwa Mazowieckiego
Bezpośredni nadzór : Zarząd Województwa Mazowieckiego
Ogólny nadzór: Minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Organ rejestrujący: Samorząd Województwa Mazowieckiego
Nazwa rejestru: Rejestr Instytucji Kultury
Księga rejestrowa nr: RIK 17/99
Data wpisu do rejestru: 30 sierpnia 1999r.
Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem PRM/123/2015

NIP: 566-10-81-268
REGON: 130451680

Skip to content